Giáo trình Van Công Nghiệp

Valves là một thiết bị cơ khí được dùng trong công nghiệp đường ống để điều chỉnh dòng chảy của vật chất.

NỘI DUNG
 • 1. VAN CỬA (GATE VALVES)
 • 2. VAN ĐIỀU TIẾT (GLOBE VALVES)
 • 3. VAN NÚT (PLUG VALVES)
 • 4. VAN BI (BALL VALVES)
 • 5. VAN BƯỚM (BUTTERFLY VALVES)
 • 6. VAN MÀNG (DIAPHRAGM VALVES)
 • 7. VAN MỘT CHIỀU (CHECK VALVES)
 • 8. VAN AN TOÀN
 • 9. VẬN HÀNH VAN
 • 10. QUY TRÌNH VẬN HÀNH (OPERATING PROCEDURES)
 • 11. VAN ĐIỀU KHIỂN (CONTROL VALVES)
 • 12. XỬ LÝ SỰ CỐ
Link dowload tài liệu Giáo trình Van công nghiệp:

0 Response to "Giáo trình Van Công Nghiệp "

Đăng nhận xét

Friends list